Tarm Station fra 1875 blev tegnet af N.P. Holsøe og er bevaret, ligesom Bechs Hotel, der erstattede Tarm Kro efter en brand i 1869. Endvidere er apoteket fra 1896 bevaret, men fungerer ikke længere som apotek. Hattemagerhuset, som er fra begyndelsen af 1800-tallet, er Tarms ældste hus og en rest af den gamle landsbybebyggelse.

Videre læsning

Læs mere om Tarm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur