Tastum Sø er en tidligere 750 ha stor, lavvandet sø, der strakte sig hen over grænsen mellem Skive og Viborg Kommuner. Den store sø blev afvandet 1869‑72, og i 1950 blev afvandingsanlægget renoveret af Hedeselskabet. Trods forslag fra Danmarks Naturfredningsforening i 1995 om genetablering af Tastum Sø er den forblevet tørlagt. I dag ejes den tidligere sø af svineproducenten Søvang Gods A/S.

Videre læsning

Se alle artikler om Kulturlandskaber