Befolkning og areal i Fredericia Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.
Befolkningsudviklingen i Taulov 1921‑2019.
.
Det centrale Taulov, 2019. Kortudsnittet viser lidt af den gamle landsby nord for stationen, men domineres ellers af Taulovmotorvejens og jernbanens dobbelte gennemskæring. Mellem dem ses den vestlige del af det store erhvervsareal. Adelvej med lokale servicevirksomheder løber syd for kortudsnittet, også øst-vest.
.
Taulov er et jernbaneknudepunkt, der betjener Fredericia-Padborg-banen og Snoghøj-Taulov-banen. På fotoet ses jernbaneforløbet, der løber i byens nordligste del. Til højre på fotoet ses Østergade med huse, mens Taulov Bygade umiddelbart efter, at sporene drejer mod højre.
.

Taulov har en befolkning på 3.355 og et areal på 5,3 km2. Byen ligger 10 km vest for Fredericia på en moræneflade, der fra middelalderkirkeni 50 m’s højde skråner nedad i alle retninger, stejlest mod nordvest til tunneldalen Elbo Dal, der forbinder Kolding Fjord og Vejle Fjord. Taulovs fysiske udvikling er i usædvanlig grad bestemt af naboskabet til Taulov Transportcenter, der med sin centrale beliggenhed og faciliteter for omlastning mellem skinne- og vejbåren transport er et af landets vigtigste transportcentre.

Længere sydpå løber Taulovmotorvejen fra 1970, der mødes med Østjyske Motorvej øst for Taulov og forbinder det sydlige Jylland med Lillebælt. Mellem denne og den gamle Kolding Landevej helt i syd er fra 1960’erne opstået store parcelhuskvarterer. I denne del af byen ligger de offentlige institutioner og sportsfaciliteter, og byens ret få handels- og servicetilbud er lokaliseret her langs Adelvej, der kan opfattes som byens hovedakse. Arealerne omkring byen er til dels opdyrkede, men mod øst nok så megetpræget af anlæg for lager, industri, logistik og transport, som stadig udbygges, senest med Taulov Dry Port, der betjener varetrafikken via Fredericia Havn og Taulov Transportcenter. I samme område ventes et stort datacenter for Google at åbne 2021/22. Taulovs nyeste boligkvarterer appellerer i høj grad til beboere med job og serviceforbrug uden for byen.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Taulov er fra ca. 1325, hvor formen Taflygh optræder. I senere belæg findes former som Tafloghe (1396), Tawlæhøgh (*1416) og Taffueløff (1524). Navnet er sammensat af substantivet tavl, som betyder »tavle, terning, firkant«, og substantivet høj, som i gammeldansk har formen hø̅gh. Navnet sigter således til en firkantagtig høj. Den oprindelige navnebærer er den høj, sognekirken står på, men navnet bruges også om den nordfor liggende stationsby, som oprindelig hed Taulov Nebel.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer