Tilskuerne er samlet til fællesspisning ved veldækkede borde i teatersalen, før forestillingen går i gang. Foto fra 2017. Nykøbing Fals ter Revyen kalder sig »Hele Danmarks revy«.

.

I Guldborgsund Kommune er man godt forvænt med teater. Det er ikke mange byer øst for Storebælt, der kan bryste sig af at være en rigtig teaterby, men Nykøbing F kan se tilbage på en flere hundrede år lang tradition med teater. Allerede i 1400-tallet oprettedes her en latinskole, hvor peblingene opførte klassiske værker for borgerne. Det er dog først fra 1712, at man har dokumentation for deres opførelser; her spillede de d. 17. august Dronning Esther i Klosterfløjen, som helt op til midten af 1800-tallet var byens fine teatersal ved siden af Løveapothekets loft i Langgade, der var mere folkelig.

I epilogen til Dronning Esther lød det således: »Choemoedien er kun for dem, der kan lide Skiæmt og som ey altid ser surt, men som kan paa Smilebaandet drage« – og det kunne meget vel stå som byens mantra, efterhånden som byens ry som revykøbing blev cementeret, bl.a. med Nykøbing Falster Revyen.

I 1868 fik byen et rigtigt teater i tilknytning til Industri- og Haandværkerforeningen, og her udfoldedes det muntre repertoire af livets lyst – til stor fortrydelse for byens biskop, Henrik Christian von Leunbach, der i 1899 udsendte bandbuller over teateret og dets repertoires »i højeste Maal umoralske Skandalestykker«, hvilket selvfølgelig fik alle mand af hus og hvert et sæde solgt. Endnu værre for biskoppen var dét, der foregik på Søvej, hvor Nykøbing Sommerteater fra 1897 spillede revyer med letpåklædte damer.

Sprøjtehus Teatret er et amatørteater med en lang tradition; det blev indstiftet i 1950 og holder i dag til i Kulturforsyningen, Nykøbing F’s gamle elværk, hvor også Teatret Masken holder til. Her bliver der spillet revy om sommeren og i vinterens løb ca. to nyproducerede forestillinger, mens Teaterforeningen Guldborgsund viser sæsonens turnéforestillinger i Nykøbing F Teater.

I 2013 gik en lang række danske byer sammen om at arrangere en international gadeteaterfestival. De medvirkende teatre kommer fra hele verden og opfører dukketeater, danseteater, performance osv. og turnerer fra by til by gennem hele august måned, hvor de også lægger vejen forbi Nykøbing F.

Revy i Nykøbing Falster

Siden 1912 er der hver sommer blevet spillet revy i Nykøbing F. I en lang årrække i 1930’erne og 1940’erne var det med skuespilleren Gerda Christophersen ved roret. I perioden 1972‑78 var Sejr Volmer-Sørensen direktør for revyen, senere fulgte bl.a. Flemming Krøll, der var direktør 1985‑93 og igen i årene 1999‑2018. Revyen spilles i dag på Nykøbing F. Teater, i 2021 dog flyttet til Nykøbing F. Hallen; den er Danmarks næststørste revy efter Cirkusrevyen og tiltrækker hvert år 30.000 tilskuere.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film