Randers EgnsTeater indtog i 2017 Randers Havn med forestillingen Watermusic med bl.a. sangerinden Oh Land, cirkusartister og dansekompagniet Motionhouse. Forestillingen inddrog industrihavnens bygninger, og vandet blev oplyst af lys og projektioner.

.

Randers Kommune kan bryste sig af en lang teatertradition. Men bortset fra Nørhald Musik- og Teaterforening, der i 1988 etablerede sig i Tvede, og som hver sommer opfører amatørforestillinger på det nærliggende Støvringgård Kloster, er de fleste teaterinitiativer dog centreret om Randers.

Helt tilbage i 1605 fik Randers latinskole digteren Peder Thøgersen som rektor, og med ham fik byen et teatermenneske, der gik ry af. Han var elev af den navnkundige præst og dramatiker Hieronymus Justesen Ranch i Viborg og lærte dels at oversætte og skrive humanistisk skoledrama, dels at instruere eleverne i at opføre dem. Hans værker kan fortsat studeres på Det Kgl. Bibliotek i det berømte Randers-håndskrift fra 1607. Forestillingerne blev formentlig opført på Erik Menveds Plads, lige ved kirken og latinskolen.

Efter Peder Thøgersens tid blev der imidlertid stille på teaterfronten. Først ca. 150 år senere opstod de første selskabsklubber. De samledes i 1805 til klubben Harmonien, der stadig er en vigtig faktor i byens kulturliv; nu som en fond, som støtter sociale og kulturelle initiativer. Samme år klubben stiftedes, opførtes et klassicistisk klubhus i Østergade, udstyret med en teatersal med plads til 550 tilskuere. Aktivitetsniveauet var højt, primært med dilettantteater, men også Det Kongelige Teater fandt i 1816 vej til den teaterglade by. De har følt sig hjemme, for fortæppet var en tro kopi af Akropolistæppet hjemme på Komediehuset på Kongens Nytorv. Det sled på teateret med al den aktivitet, og snart voksede både ambitionerne og den stigende medlemsskare ud af det gamle teater.

Usædvanligt for tiden udskrev man i 1903 en arkitektkonkurrence om et nyt teater. Vinderen blev Carl Harild, som var elev af arkitekten bag Aarhus Teater, Hack Kampmann, og det sås tydeligt, da det nye teater åbnede i 1905. De to kunstnere, som havde været med til at udsmykke Aarhus Teater, Elias Ølsgaard og K. Hansen Reistrup, tog sig også af Randers Teater, og de blev siden engageret til at udsmykke hhv. Odense og Viborg Teatre i den særlige danske jugendstil (skønvirke), som var populær i perioden 1900‑15.

Den 23. februar 1945 blev Randers Teater sprængt af tyskerne ved en schalburgtage-aktion, og det smukke teater sank i grus. Klublokalerne overlevede dog og huser i dag den lokale FOA.

Efter sprængningen stod byen uden en teatersal, og der gik en del år, før man fandt en løsning på problemet. I 1952 blev Kino-Palæet renoveret og omdøbt til Teater-Bio, hvorefter der både blev spillet teater og vist film i bygningen.

I 1985 besluttede kommunen imidlertid at ombygge byens gamle elektricitetsværk fra 1906 til kulturhus. Værket åbnede i 1990.

Randers EgnsTeater blev grundlagt i år 2000. Teateret har egne lokaler i Værket.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film