Danmarks første kendte dramatiker, Hieronymus Justesen Ranch, var præst i Viborg og oversatte dramatiske tekster. Han skrev selv bl.a. Karrig Niding i ca. år 1600, den første danske komedie.

Det årlige snapsting fra 1600-tallet tiltrak gøglere og komedianter fra hele Europa, indtil den pietistiske biskop i Viborg, Andreas Wøldike, klagede til Christian 6. over teaterforestillinger i landstingshuset ved siden af domkirken: »Satan selv have sit Capel næst Kirken«. Herefter blev helligdagsforordningerne strammet til også at omfatte totalt indrejseforbud mod komedianter, linedansere og taskenspillere – man skelnede ikke. Først i 1799 er der beretninger om, at en tysk teatertrup har givet en forestilling i landstingshuset.

Da Viborg havde været garnisonsby siden 1865, var der i en årrække tradition for, at et orkester var tilknyttet byen, og at de mange udstationerede officerer arrangerede aftenunderholdning med turnerende teatertrupper.

Det første teater blev indrettet i 1812 i den tidligere adelsgård Estvadgaard lidt nord for domkirken, det næste i 1843 i en kostald i Lars Worres købmandsgård i Sct. Mathias Gade 21 med plads til 300‑400 og efter en ombygning 500‑600 tilskuere. Her spillede man for høj (på fløjlsbetrukne bænke) og lav (på træbænke) indtil 1906, hvor tiden var inde til et rigtigt teater: Viborg Teater, som i dag fortsat er centrum for byens teaterliv.

Ud over Viborg Teater og kommunens egnsteater Carte Blanche spilles der en del amatørteater. Det foregår bl.a. i Sparkær og Omegns Amatørteaterforening, som siden 1977 har opført det årlige Billingespil og revy i Sparkær Forsamlingshus, siden 2015 på den nyopførte Billingescenen. Almind/Birgittelyst Amatørteater har siden 2011 spillet dilettant i Almind Kultur- og Forsamlingshus. Endelig er der Kongehyldningsspillene i Viborg, som hver sommer siden 2007 har formidlet Viborgs lange historie og tilknytning til kongemagten med en stedsspecifik forestilling i den ældste bydel, opført af Viborg Dramaskole og Teaterforeningen Jep Skald.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film