Det centrale Terndrup, 2017. Terndrup Mølledam ligger midt i byen med de ældste bebyggelser nordøst herfor, hvor også byens handelsliv er koncentreret. Nord for mølledammen ligger Terndrup Skole og idrætsfaciliteter, mens Terndrup Kirke og den kommunale forvaltning ligger mod vest. Mod syd ved Hadsundvej er der etableret butikscenter, hvor også medborgerhus og aktivitetshus er lokaliseret. I nord ligger en grøn kile langs Skibsted Å.
.

Terndrup har en befolkning på 1.587 og et areal på 125 ha. Byen ligger i et kuperet morænelandskab øst for landevejen mellem Hadsund og Aalborg, hvortil der er ca. 26 km. Med beliggenheden ca. 11 km nord for Hadsund har byen udviklet sig fra gammel landsby til landbrugsorienteret erhvervsby og servicecenter for by og opland.

Syd for mølledammen ligger den ældste del af byen, hvor det smukke gamle tinghus i dag rummer apoteket. Derudover huser byen kommunal administration, redningstjeneste, ældrecenter, daginstitution, folkeskole, biblioteksfilial, medborgerhus, dagligvarebutikker, et mindre antal udvalgsvarebutikker og en bred vifte af idræts- og fritidsfaciliteter.

Perioden som kommunal hovedby i Skørping Kommune 1970-2006 betød parcelhusudstykninger, en mindre vækst i folketallet, etablering af butikscenter og etablering af et erhvervsområde i byens sydlige udkant. Erhvervsområdet huser en stor møbelforretning samt flere mindre produktions- og håndværksvirksomheder.

Byen rummer i nord en bred grøn kile langs Skibsted Å med mølledam, ådal og Terndruplund.

Betydning af bynavnet Terndrup

Den ældste kendte kilde til navnet Terndrup er fra *1476, hvor formen Therumdrup optræder. I senere kilder findes former som Termdrup (1477), Terndrup (*1503) og Termbdrup (1611). Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Thormund, som på jysk har formen Termand, og substantivet torp, som betyder »udflytterbebyggelse«. Det betyder således »Thormunds udflytterbebyggelse«.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer