Faktaboks

Thorkel Møller
Født
28. juli 1868, Sorø
Død
21. december 1946, Århus
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Thorkel Møller var en af de meget få uddannede arkitekter, der ved århundredeskiftet valgte at nedsætte sig uden for hovedstadsområdet. I sine første år udførte han et pionerarbejde ved at overbevise de lokale håndværksmestre om værdien af god arkitekthjælp. M. kom i de følgende år til at stå for opførelsen af en lang række private og offentlige bygninger. Blandt hans væsentligste arbejder er Skt. Joseph Hospital og Marselisborg Hospital.

Genealogi

Møller, Thorkel Luplau, 1868-1946, arkitekt. *28.7.1868 i Sorø, ?21.12.1946 i Århus, begr. smst. Forældre: Adjunkt Hans Georg M. og Julie Augusta Luplau. ~1° 28.9.1903 i Middelfart med Elise Bodil Gelbjerg Hansen, *13.9.1882 smst., ?25.1.1922 i Århus, datter af sagfører, godsforvalter Niels Anton Philip H. og Mariane Hansen Pedersen. ~2° 12.4.1927 i Århus med Ebba Wittrup Nielsen, *31.7.1897 smst., datter af red. Søren Wittrup N. og Laura Margrethe Bonne.

Uddannelse

I murerlære 1886-89; afgang fra Tekn. Sk. 1890; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1890-98. Ansættelser: Tilsynsf. hos Hack Kampmann (Aarhus Teater og Marselisborg Slot) 1898-1900; hos Martin Nyrop (Kbh. Rådhus) 1899.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links