Det centrale Thurø By, 2020. Thurø Bys parcelhusområder strækker sig ud over kortet både mod øst, syd og vest. Broen, ofte kaldet dæmningen, skimtes i nordvest ved siden af det gamle leje, hvorfra en eldrevet færge tidligere besørgede overfarten. Midt i kortet ses kirke, skole og plejecenter nord for Bergmannsvej, der også var skipperbyens hovedgade. En drænet mose øst for Rolf Krakes Vej indgår i en grøn kile, der bl.a. giver plads til idrætsanlæg.
.
Udsigt over Blåby, som er den sydvestlige del af Thurø By, der ligger ud til Svendborg Sund. Langs kysten ses flere bade- og bådebroer, og th. i billedet åbner den op til 10 m dybe fjord, Thurø Bund, sig.
.

Thurø By har en befolkning på 3.230 og et areal på 1,8 km2. Byen ligger 4 km øst for Svendborg på Thurøs nordvestlige del, som siden 1934 er forbundet til Fyn med en lav bro, som krydser det 400 m brede Skårupøre Sund. Mod vest løber det lige så smalle Thurø Sund mellem Thurø og Tåsinge, og mod syd ligger bugten Thurø Bund, som udgør en fremragende naturhavn. Her ligger to bådeværfter, hvoraf det enes aktiviteter er flyttet til Frederiksø i Svendborg, og arealet er udlagt til boliger. Men ellers fungerer Thurø By som en forstad til Svendborg med få lokale arbejdspladser. Byens parceller rækker helt ned til vandkanten, ofte med private bådebroer. Frugtplantager vest for byen udstykkedes op gennem 1900-tallet, først langs Rolf Krakes Vej til Blåby, så nord for denne.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Thurø By er fra 1588, hvor formen Thureby optræder. I senere belæg findes former som Thurøe-Bye (1773) og Turø By (1918). Navnet er sammensat af ønavnet Thurø og substantivet by, og det sigter således til beliggenheden på Thurø. Ønavnet kendes siden *ca. 1170, hvor det skrives Thorhe. Det er sammensat af det gammeldanske substantiv *thōr(a), der betyder »forhøjning«, og substantivet ø. Betydningen er således »øen der hæver sig op«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer