Ældst af de efterreformatoriske kirker i området er Thurø Kirke fra 1639‑40, opført af Ellen Marsvin som erstatning for et ældre kapel på stedet. Af det oprindelige inventar er bevaret flere fornemme stolestadegavle med detaljerede snitværker af apostlene. Kirkens polygonale kor er fra 1905.

Foruden de mange inventarstykker, der er kommet til fra andre kirker, rummer kirken stolestaderne fra ca. 1870, hvoraf de syv forreste i hver side har genanvendte bruskbarokke gavle med apostelmotiver fra ca. 1640. Gavlene, der må have haft stoleværket i herregården Holckenhavn ved Nyborg som forbillede, menes skåret af Hans Dreyer, der var en af 1600-tallets dygtigste billedskærere i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker