Under Besættelsen havde Thyborøn en væsentlig strategisk placering i forhold til det tyske invasionsforsvar: Byen ligger ved den vestlige indsejling til Limfjorden og kontrollerer dermed adgangen vestfra til Aalborg. Allerede i 1940 indledte tyskerne derfor byggeriet af kanonstillinger ved Agger mod nord og året efter ved Thyborøn. Stillingerne ved Thyborøn blev særligt efter 1942 udbygget som en af en række såkaldte støttepunktsgrupper langs Vestkysten. Den højt prioriterede støttepunktsgruppe i Thyborøn havde over en strækning på 2,7 km fra byen og mod syd flere støttepunkter med bl.a. kanonstillinger og mandskabsbunkere. Samtidig opførte Luftwaffe, det tyske luftvåben, i 1942 en radarstation samt et antiluftskytsbatteri med tilhørende betonbunkere i Thyborøn. Der blev i alt bygget 66 større og 40 mindre bunkere og betonanlæg i byen. Mange er stadig synlige, mens andre pga. kysterosionen ligger på stranden eller er begravet af sand.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv