Nord for herregården Timgård ligger et meget udjævnet voldsted, der udgør resterne af det middelalderlige Timgård. Voldstedet består af to banker, der i middelalderen var omgivet af fugtige enge. Den op til 1,5 m høje hovedbanke har sider på 45 x 35 m, mens den lave forbanke mod øst måler ca. 55 x 40 m. De to banker har været adskilt af og omgivet af voldgrave, og mod nord og vest anes desuden rester af volde uden for gravene. Adgangen til borgen er foregået ad en vejdæmning, der fra det faste land i syd førte til hovedbankens sydvestlige hjørne. De middelalderlige bygninger, der har stået på Timgårds to banker, blev nedrevet i slutningen af 1500-tallet og erstattet af et renæssanceanlæg, der stod frem til ca. år 1800. Den første veldokumenterede ejer af Timgård er den senere rigshofmester Erik Nielsen Gyldenstierne, og Timgård tilhørte denne slægt fra begyndelsen af 1400-tallet og indtil 1651.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder