»Tinghuset« på Tingvej 5 i Ulfborg er oprindelig et andelsmejeri, der blev oprettet i 1888 og ombygget i 1910’erne af Erik V. Lind, der var en sand mejeriarkitekt, idet han tegnede 342 mejerier. Over en lav kampestenssokkel står huset i blank mur med tag dækket af røde vingetegl. I 1964 købte Ulfborg Sognekommune bygningen, der efter Kommunalreformen i 1970 blev indrettet til rådhus for Ulfborg-Vemb Kommune med både administrative og folkelige funktioner. Bygningen er trods ændringer stadig genkendelig som mejeri: Den høje midtersal, der rummede selve mejeriet, røber oprindelsen, selv om de store vinduer er muret til og erstattet af mindre, moderne vinduer, og skorstenen m.m. er sløjfet.

Tinghuset er i dag kulturhus. Den selvejende institution Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv har siden 2011 ligget i Tinghuset.

Videre læsning

Læs mere om Ulfborgs arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur