Tinglev er en gammel landsby med kirke fra middelalderen, men i 1864 blev den station på Den Sønderjyske Længdebane. Åbningen af jernbaner til Tønder i 1867 og Sønderborg i 1901 gjorde Tinglev til det vigtigste jernbaneknudepunkt i Nordslesvig, og der opstod en ny bebyggelse omkring banegården, som i 1920 endnu ikke var vokset helt sammen med den gamle kirkelandsby. Banegården var da byens vigtigste arbejdsplads. Der opstod også en del handels- og håndværksvirksomheder, men som oplandsby var Tinglev hæmmet af nærheden til Flensborg.

Tinglev blev den mest tyske af alle de nye stationsbyer i Sønderjylland. Forklaringen er, at den blev præget af de mange tyske embedsmænd ved jernbanen og andre offentlige institutioner, samtidig med at også en del af indbyggerne i den gamle landsby var tysksindede, da egnen i forvejen havde et betydeligt tysk element. I 1905 blev der etableret tysk højskole i Tinglev. Ved folkeafstemningen i 1920 stemte 64 % tysk.

Tinglev stod næsten stille fra 1920 til 1960; befolkningstallet udviklede sig dog fra 974 i 1921 til 1.406 i 1960. Ud over jernbanen, handel og håndværk blev byen præget af en del institutioner, bl.a. en dansk realskole fra 1924. En civilforsvarsskole åbnede i 1956, og et alderdomshjem i 1963.

Udskiftningen af jernbanepersonalet betød, at flertallet skiftede fra tysk til dansk, men Tinglev forblev en tysk højborg. De tyske skoler lukkede i 1945, men i 1950 åbnede en ny tysk skole, som fik realafdeling, og året efter en tysk efterskole. I 1968 fulgte en tysk sportshal, den eneste, mindretallet selv råder over. Disse institutioner har gjort Tinglev til det vigtigste center for det tyske mindretal uden for købstæderne.

Tinglev blev ved Kommunalreformen i 1970 centrum for en forholdsvis stor landkommune af samme navn, og der kom yderligere gang i den befolkningsvækst, som var sat ind fra ca. 1970. Indbyggertallet lå således i 2006 på 2.842. Byen fik eller udbyggede de institutioner, som var typiske for et kommunecenter. Der kom også en vis industriel vækst, fx Tinglev Elementfabrik fra 1981 og Mærsk Container fra 1991; sidstnævnte flyttede dog produktionen til udlandet i 2006. Byen har bevaret sin rolle som et vigtigt center for en del af det tyske mindretals virksomhed.

Videre læsning

Læs mere om Tinglev

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie