Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35257
Sted- og lokalitetsnummer
040212-59
Anlæg
Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Byrådsbeslutning af 27 maj 1866. Tingstenene på torvet. 3 flade kampesten på byens torv.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Byen ligger i Række paa Torvet, nær Hjørnet af den til Kirken førende Gade, tre store paa Oversiden flade Stene. De ere aabenbart anbragt saaledes med bestemt Hensyn til deres Form og i en Hensigt, der maa være deres nuværende Anvendelse som Borde for Grøntkurve i Tovetiden (!) fjern. Som de ligge nu, have de ligget, saa langt Erindringen naar tilbage: Overfladerne ere da ogsaa meget slidte.Midt i Overfladen af den midterste og største ses indpikket en nu kun svagt fremtrædende Figur, som ganske svarer til lignende, der i det 16-17 de Aarhundrede ere indskaarne paa Chorstolene i Kirken (se den 6 te og 9 de fra Øst paa Sydsiden) af Latinskole- Eleverne. Der er da Grund til at tro, at denne Sten og med de andre to have ligget som nu allerede i 16-17 Aarhundrede - og muligt endnu længere tilbage i Tiden. Tanken om at det er "Thingstene" høres fremsat og ligger nær: "naar Kongen hyldedes paa Sjælandsfarenes Landstthing", stod han paa den største Sten". Der er imidlertid Grund til at antage, at Landsthingets Henflytten til Ringsted By tilhører en temmelige sen Tid. Efter Saxos Beretning om Begivenheder paa Landsthinget under Kong Niels, laa dets Plads udenfor Byen, og de lokale Minder om et Thingsted med Thinghus og Galgebakke sø. for Ringsted ved Skjellet mellem Tolstrup og Mulstrup (se d. Matr.Nr 4a [Nordrupøster s. sb.16]) ere udentvivl Vidnesbyrd om, hvor Sjælandsfar-Thinget i Middelalderen - og i Oldtiden har været holdt.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor3 tingsten, Ringsted Torv. 3 større, ret flade, granitlignende sten placeret på ØV-lig række på Ringsted Torv, på hjørnet af torvet og Sct. Bendtsgade. Den V-lige sten måler ca. 1,7 x 1,2 x 0,35 m. Den midterste måler ca. 1,9 x 1,7 x 0,65 m. Den Ø-lige måler ca. 1,5 x 1,4 x 0,45 m. Indbyrdes 0,5-1 m. De ligger gravet ned angivet af stenbrolægning. I den V-lige er huller i S-siden, antagelig ældre sprængningshuller. Ligger i torvets NV-lige udkant, hvor fodgængere passerer. Der er plantet 4 løvtræer ca. 3-5 m. fra stenene og opstillet blomsterkummer. ** Seværdighedsforklaring ** Store sten nær torv og kirke, rådhus.
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTingsted bestående af 3 tingsten, liggende på rad, omtrent øst-vest. Vestlige sten: 1,59 x 1,10 x 0,35 m. Midterstenen: 1,89 x 1,73 x 0,65 m. Med indhugget tavlspil midt på stenens overflade. Øststenen: 1,60 x 1,46 x 0,45 m. I by.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Tingsted

Ting, i middelalderen en forsamling, hvor beboerne i et område, fx herred eller land, holdt møde for at drøfte og tage beslutning i sager af almen interesse, afgøre retstvister samt bekræfte ejendomsforhold mv. På tinge herskede en forhøjet fred, tingfred, der rakte så langt, man kunne se fra tinget, og som med tiden også kom til at gælde vejen til og fra tinget. Krænkelse af tingfreden ved drab eller vold medførte en særlig streng straf. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links