Tingvad Kær lyser op i lysegrønt på en tidlig sommerdag. Tidligere gik området lokalt under navnet »Sibirien«; en betegnelse, der ofte blev brugt om områder, som selv for de lokale syntes at ligge uden for lands lov og ret. I dag ligger Tingvad Kær som en lille, artsrig naturperle omkranset af landbrugsland kun få kilometer fra storbyen.
.

Det lille Tingvad Kær ligger mellem landsbyerne Yderup og Lyngby, lidt vest for Tilst og kun ca. 10 km fra Aarhus’ bymidte. Området er kuperet og gennemskæres i nord af Yderup Bæk. Det består af et højereliggende overdrev med skræntkrat samt lavereliggende ekstremrigkær og overgangsrigkær, der er opstået ved kombinationen af et højtliggende grundvandsspejl og en kalkrig jordbund.

I Tingvad Kær er der registreret mere end 200 forskellige plantearter, hvilket gør det til et af de botanisk rigeste områder i Aarhus Kommune. Den største artsrigdom opnås i kærene, som er koncentreret i de vestlige, sydlige og østlige dele af området. Her kan man opleve arter som loppestar, bredbladet kæruld, butblomstret siv, majgøgeurt, sumphullæbe, engblomme, bukkeblad, tvebo baldrian, engtroldurt, leverurt og vibefedt, mens overdrevet er voksested for bl.a. alm. månerude, alm. hjertegræs, skovgøgelilje, alm. mælkeurt, knoldet mjødurt, dunet vejbred, djævelsbid, lav skorsoner, tandbælg og lav tidsel. I 2010 blev også den sjældne fedtet krogmos fundet i områdets ekstremrigkær. Selv om den ikke tidligere er observeret i Tingvad Kær, har den formentlig blot været overset. Den lille mos deler Tingvad Kær med en række andre, mere eller mindre sjældne mosser som blågrøn kuglekapsel og glinsende kærmos.

Dyrelivet præges især af insekterne, der her optræder med en stor mangfoldighed af såvel mose- som overdrevsarter. Til områdets mere usædvanlige eller sjældne arter hører bl.a. grøn mosaikguldsmed, okkergul pletvinge og sumpgræshoppe.

Adgangen til Tingvad Kær er ret begrænset, da stierne er få, og området ligger gemt bag private boliger, mindre skovrejsninger og landbrugsarealer. En lille sti fra Lyngbygårdvej går dog ind til kærets sydlige del, mens den vestlige del af området kan nås fra en mindre holdeplads langs vejen Tingvad.

Tingvad Kær ejes af Aarhus Kommune, men forpagtes ud til privat afgræsning. Tidligere blev græsningen udført af både kvæg og heste, men i de senere år er opgaven udelukkende blevet varetaget af heste.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land