Toftegård fra 1950’erne med oprindelig 435 lejligheder fordelt på 16 boligblokke var et af de første store almennyttige boligbyggerier i Herlev Kommune. I begyndelsen af 1990’erne blev der bygget nye taglejligheder på 12 af boligblokkene. En ombygning i 2013 tilføjede flere taglejligheder.
.

Toftegård er en boligbebyggelse i Herlev.

Boligselskabet af 1944 i Herlev havde rødder i arbejderbevægelsen og opstod som en af tidens mange almennyttige boligforeninger, som ønskede at bygge billige kvalitetsboliger til arbejderne. Boligselskabets første byggeri blev Toftegård med fire røde blokke opført 1949‑50 samt 12 gule blokke og en daginstitution opført i 1950’erne. Byggeriet blev placeret tæt på den nyanlagte S-togsstation.

Toftegård blev renoveret 1991‑93 og fik fælleshus i 1994. Ved renoveringen blev der bygget 112 tagboliger oven på de gule blokke. Arkitekterne John Dyssel Engel og Ebbe Bjørn Andersen fra Kooperativ Byggeindustri A/S forbandt tagboligerne visuelt med de eksisterende bygninger vha. nye altaner, lyse farver og lette materialer. Solceller og glasinddækning af altanerne betød, at vand- og varmeforbruget ikke steg trods 25 % flere boliger. Projektet vandt i 1994 Boligselskabernes Landsforenings Miljøpris.

Videre læsning

Læs mere om Herlevs by- og landskabsarkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur