Toftlunds tidligere tinghus er opført i 1912 i hjemstavnsstil, formentlig af L.P. Aakjær, og huser nu STUK Studenterkursus. Samme arkitekt har tegnet jugendstilvillaen i Vestergade, den tidligere borger‑ og realskole (Toftlund Distriktsskole) fra 1923 samt det cirkulære vandtårn fra 1931. Bent Brink udførte tårnets om‑ og tilbygninger i perioden 1987‑88, og det er nu indrettet til bolig. Af nyere arkitektur kan det eksperimenterende Musik‑ og Teaterhuset på Søren Jensens Vej nævnes. Det er fra 1990 og er tegnet af Carsten Hoff og Susanne Ussing.

Videre læsning

Læs mere om Toftlund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur