Nordvest for Humlum danner Toftum Bjerge og Humlum Bakker et kuperet kystlandskab ud mod Nissum Bredning. Selv om der sker skred fra tid til anden, er dele af de 20‑40 m høje kystklinter bevokset med tætte krat af havtorn. I lavninger i klinterne findes små kærområder med bl.a. engviol, kærtrehage, djævelsbid, purpurgøgeurt og vibefedt samt stjerne-, skede- og harestar, mens der oven for klinten findes artsrige overdrev med fx alm. mælkeurt, alm. pimpinelle, hedelyng, krybende pil og klitrose. Overdrevene er desuden voksested for en række forskellige vokshatte, heriblandt den sjældne skarlagenvokshat.

Toftum Bjerge og Humlum Bakker blev fredet i hhv. 1950 og 1935. Derudover er dele af området udpeget som både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Fra Toftum Bjerge er der udsigt mod nordøst hen over Nissum Bredning, Humlum Bakker og videre mod Oddesund. Kysten ud for Toftum Bjerge er under svag erosion, og det eroderede materiale føres mod nord, hvor det aflejres på Grisetåodde. Erosionen holder kystprofilet blottet, så man i klinten kan se aflejringer fra de tre seneste istider.

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land