Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra N (midtfor)
.
Oversigt set fra S (midt for)
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051319
Sted- og lokalitetsnummer
100605-86
Anlæg
Toldsted, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hjørring Konsumtionslinje – købstadsdige. Købstadsdiget er 138 meter langt, 6 meter bredt og 1,10 meter højt. Mod vest er diget skarpt afgrænset med en næsten lodret facade, mens det mod øst flader ud. I den østlige side er anlagt en cementkompostplads, mens der mod vest er nedsat elmaster og et par el-skabe. Cementkompostpladsen samt el-master og el-skabe er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2015
Planlagt byggeri/anlæg - Vendsyssel Historiske MuseumPlanlagt udvidelse og asfaltering af parkeringsarealet vest for Sankt Hans Kirke Hjørring. Ifølge bygherre skal træerne langs kirkegårdsdiget fældes, græsarealet op mod diget gruslægges i et lavere niveau end parkeringsarealet. Det grønne areal mellem vejen og parkeringen sløjfes, herunder det meget markante græsklædte dige og hele parkeringsfladen asfalteres.
2015
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske MuseumMuseet har foretaget en besigtigelse af området. og i dag fremstår diget som et markant synligt fortidsminde der fortæller købstadens historie. Det afgrænser på smuk vis det historiske Hjørring fra oplandet/den nyere byudvikling. Det grønne dige ud mod kirkegårdsvej kan ikke sikkert dateres ud fra kort. Men på et kort over Hjørring fra 1825, hvis formål var at udgive en detaljeret beskrivelse af, hvor konsumtionslinjerne lå rundt om byen, da svarer digets placering nøjagtigt til netop denne linje. Derudover ses på original 1 kortet en smal stribe ikke matrikuleret jord mellem matriklerne og landevejen -volden. Konsumtionen betegner den told, der blev lagt på varer, når de skulle gennem byporten, dvs. ind på byens jord. Konsumtionslinjen er således afgrænsningen af byen i toldjuridisk forstand og en meget væsentlig del af købstadens historie. Konsumtionen går tilbage til 1600-årene, men hvorvidt diget kan dateres tilbage dertil (eller knyttes til konsumtionen), er ikke sikkert. Dog ved vi, at konsumtionslinjen flere steder netop blev markeret med et dige.
2015
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenHjørring Konsumtionslinje – købstadsdige. Købstadsdiget er 138 meter langt, 6 meter bredt og 1,10 meter højt. Mod vest er diget skarpt afgrænset med en næsten lodret facade, mens det mod øst flader ud. I den østlige side er anlagt en cementkompostplads, mens der mod vest er nedsat elmaster og et par el-skabe.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links