Medarbejdere i gang med at pakke fyldte chokolader i æsker. Foto fra ca. 1970.
.

Med etableringen af et nyt fabriksanlæg i Ballerup i 1961 fulgte chokolade- og sukkervarefabrikanten Toms Fabrikker, det senere Toms Gruppen A/S, tendensen med at flytte industrien ud fra de gamle bycentre til Københavns omegn. Virksomheden var etableret i 1924 af Hans Trojel og Victor H. Meyer på Prags Boulevard på Amager.

Da en betydelig vækst efter 2. Verdenskrig bragte medarbejderantallet over 550, erhvervedes en grund ved Ring 4, hvor også transportmulighederne var langt bedre. Det nye fabriksanlæg blev tegnet af Arne Jacobsen og fik et modernistisk, forenklet udtryk. Den langstrakte administrationsbygning flankeredes af en 22.000 m2 stor produktionsbygning, et råvarelager og en kraftcentral. Fabrikkens procesanlæg blev indpakket i produktionsbygningens flisebeklædte betonfacader, mens administrationsbygningen opførtes med delvise glasfacader og lette ståltrapper. Hele huset blev møbleret med Arne Jacobsens møbler.

Efter betydelige udvidelser fremstår fabrikken, der fortsat rummer Toms Gruppen, stadig som et usædvanlig helstøbt eksempel på efterkrigstidens amerikanskinspirerede industribyggeri i forstæderne omkring København.

Videre læsning

Læs mere om Ballerups arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur