Der er fire fredede præstegårde i Guldborgsund Kommune, bl.a. Moseby Præstegård, der er kåret til Danmarks smukkeste, og Torkilstrup Præstegård, som var salmedigteren B.S. Ingemanns barndomshjem. Tre af præstegårdene virker fortsat som præstegårde.

Den bygningsfredede præstegård i Torkilstrup har afløst flere ældre anlæg, der brændte i hhv. 1719 og 1760. Først tre år senere, i 1763, havde Mathias Garman Bergh (præst 1758‑74) bygget den endnu stående præstegård af stråtækt, overhvidtet egebindingsværk i 25 fag med korshus i østenden til enkesæde samt tre, nu forsvundne avlslænger.

Hos efterfølgeren, provst Søren Ingemann (præst 1774‑99), voksede B.S. Ingemann op. Efter faderens død nytårsnat i 1799 flyttede B.S. Ingemann med sin mor, Birgitte Swane, til Slagelse, hvor sygdom bortrev fire af hans søskende. Litteraturen forlod imidlertid ikke Torkilstrup, da Søren Ingemanns efterfølger, Otto Grundtvig (præst 1800‑23), gav sin yngre broder N.F.S. Grundtvig et hjem her. Præstegården blev restaureret i 2015 af Berings Tegnestue.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Præstegårde