Oversigt set fra V
.
Oversigt over området, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081246
Sted- og lokalitetsnummer
100113-175
Anlæg
Trædesten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Trædestensrække. 20 m lang, sat af 23 sten. Fra VNV-enden går rækken 16 m mod ØSØ, herfra drejer rækken på de sidste 4 m mod SØ.

Undersøgelseshistorie

1983
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrædestensrække. 20 m lang, sat af 23 sten. Fra VNV-enden går rækken 16 m mod ØSØ, herfra drejer rækken på de sidste 4 m mod SØ.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1992
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumOrienterende afrensning/undersøgelse af allerede kendt trædestensrække foranlediget (og muliggjort) af ekstrem sommertørke og dermed sammensynkning af tørvejordens overflade, hvorved flere sten og nedbankede træpæle blev synlige. Trædestensrækken, der viste sig at være to-delt, er omtrent VNV-ØSØ orienteret. Den østlige del (A1), der svajer mod syd i østenden, er 22 m lang og består flere steder af to sten ved siden af hinanden. Vest for denne stenrække er der et ca. 15 m bredt stenfrit område med større afstand ned til mineraljorden end under stenene. Dette tolkes som et ”fossilt” vandløb. Herefter følger mod vest endnu en trædestensrække (A2), der ligger lidt dybere end A1. Den er 9,5 m lang og består af én række sten. I det stenfri område og delvis ved stenene er registreret toppen af flere nedbankede egepæle. Ved de østligste sten i trædestensrække A2 (altså ved overgangen til det stenfri område) blev fundet forarbejdede trægenstande. Anlægget tolkes som en todelt trædestensrække på begge siden af et datidigt vandløb. I selve vandløbet og et stykke på begge sider har der været en enkel brokonstruktion understøttet af de nedbankede egepæle.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links