Borgen Trælborg omtales først i skriftlige kilder fra 1600-tallet, men dens egentlige alder er ukendt. Tilbage står i dag blot voldstedet uden synlige bygningsspor. Borgen har været anlagt på et fremspring i den stejle skrænt på sydsiden af Trælborg Dal. Her har man udnyttet naturforholdene på stedet. Mod syd afgrænses borgpladsen af en dyb kløft, mod nord af en mindre kløft, og mod øst er der et stejlt fald ned mod ådalen. Kun mod vest har det været nødvendigt at anlægge en kunstig grav. En smal hulvej fører fra dalen gennem den nordlige kløft op til borgpladsen. Borgens placering højt i landskabet har givet borgherren et godt udsyn over dalen og området i øvrigt.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder