Vissenbjerg Røverfest, som siden 1964 har skabt overskud til bl.a. Vissenbjerg Gymnastik og Idrætsforening, genopfører de gamle sagn om røverbander fra området. Eksempelvis holdt banden De Vissenbjerg Røvere ifølge fortællingerne til i det engang store skovområde på Vestfyn, hvorigennem en stor færdselsvej gik. Der er dog kun en røverbande i Vissenbjerg, som er genfundet i historiske kilder. Det er forbryderen Jens Henrik Bojes røverbande, som holdt til på Vestfyn i tiden omkring 1850.

Mange historier knytter sig til færgesejladsen mellem Assens og Årøsund i Sønderjylland, og man fortæller fx stadig om de største færgeforlis på ruten.

Den lokale hæderspris Willemoesprisen bliver uddelt på søofficeren Peter Willemoes’ fødselsdag d. 11. maj. Uddelingen har fundet sted siden 2001 i forbindelse med markeringen af 200-året for Slaget på Reden og på initiativ fra de lokale KFUM-spejderne i Willemoes Gruppen.

Boghvedegrød og Ingridmarie

Fyn forbindes af mange med boghvedegrød. I midten af 1600-tallet var boghveden meget dyrket på Fyn. I 1672 fik lægen Holger Jacobæus serveret fynbogrød hos postmesteren i Assens, og han noterede i sin rejsebog: »De siger naar fynboen gaar forbi en ager med bouhvede rocker hand med hagen«. Sådan var det helt op i 1800-tallet udbredt med hånende talemåder om fynboen og hans særlige forhold til boghvede og boghvedegrøden.

Æblesorten ingridmarie blev opdaget i 1910 i haven i Høeds gamle skole. Æblefestival Assens Kommune opstod i 2014 på private borgeres initiativ og involverer kommunens lokalområder. Her fejres den store betydning, som æbledyrkningen har haft og fortsat har for Vestfyn.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Assens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger