Et monstrøst orange vikingeskib med en snegl i stævnen kører forrest i det årlige karneval Jydeoptog i Sønder Omme. I 2018 var temaet vikinger.
.
Heste og campingvogne går fortsat hånd i hånd ved det store Vorbasse Marked, der afholdes hvert år i juli. Foto fra 2019.
.

Der findes en række fortællinger om overnaturlige væsener knyttet til landskabet i kommunen. Et af sagnene handler om trolden fra Simmelbjerg, der med en tung sandsæk på nakken skulle besøge en trold på Brunbjerg Bakke. Trolden med sækken var så tung, at mosehuller dannedes de steder, han trådte. Samtidig var sækken hullet, så sandet løb ud og skabte flyvesandsryggen Rækkebjerge i Simmelmose.

På gården Karensminde, der i dag danner rammen om Museumscenter Karensminde, findes rester af et kreaturkranie under gulvet i stuehuset. Det har været skik at tillægge dyr, og særligt døde dyr, magiske kræfter, der kunne afværge ondskab og dårligdom.

En række arrangementer er etableret i kommunen i nyere tid, fx De Glade Jyders Fest, der første gang blev afholdt i Sønder Omme i 1973, Viaduktfesten i Filskov fra 1980, Historisk Dyrskue på Museumscenter Karensminde fra 1990 og Musik i Gryden på Grindsted Stadion fra 2004. Grindsted Festuge løb første gang af stablen i 2008 og er en del af Trekantsområdets Festuge, der har været afholdt hvert år siden 2013 med dans, kunst, musik, shows, idræt og kulinariske oplevelser på programmet. I Billund blev byfesten Best of Billund afholdt første gang i 2019.

På markedspladsen i Vorbasse er der opstillet en mindesten for gøgleren Johannes Marius Dines Petersen, som var kendt under navnet Professor Labri. Han opfandt muligvis betegnelsen Vorbasse Krigshavn for gadekæret i Vorbasse. I 1924 lod spasmagere med henvisning til navnet et modelkrigsskib sejle rundt i gadekæret. Siden 1985 har det været en fast tradition at søsætte modelkrigsskibet LABRI i Vorbasse Krigshavn ved påske. Et såkaldt Korvetbærerlaug har siden 1998 stået for søsætningen, hvor mandskabet klædt ud som søkadetter bærer modelskibet i optog gennem byen.

Vorbasse marked

Vorbasse Marked i Vorbasse er et af Danmarks største heste- og kræmmermarkeder. Siden år 2000 har markedet årligt haft besøg af omkring 250.000 gæster på et område så stort som ca. ti fodboldbaner. Ud over forlystelser, gøglere og sceneunderholdning er der ca. 600 kræmmere og 200 smådyrshandlende på markedet, hvor der også er et stort antal heste til salg.

De første markeder i området opstod i 1200-tallet ved Hellig Legems Kirke i Vorbasse, hvor der var en kilde, der blev anset som hellig og helbredende. Ved den velbesøgte helligkilde opstod med tiden et marked, som kongen dog forlangte flyttet til Kolding for at få indtægterne herfra.

I 1730 blev det første Vorbasse Marked afholdt i midten af Vorbasse, og i tiden omkring 1. Verdenskrig kom der gang i salget af heste. Først i 1971 flyttede markedet til pladsen ved den sydvestlige udkant af byen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Billund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger