Klavs Nars Holm i Farum Sø. Øen er opkaldt efter Klavs Nar, der ifølge sagnet var hofnar hos kong Valdemar Atterdag.
.
På badebroerne ved Furesøbad afventer folk, at årets sankthansbål tændes.
.

Furesø Kommune er en ung kommune uden fælles gamle traditioner. Befolkningen består hovedsagelig af tilflyttere, der kom til området i 1960’erne og 70’erne. De gamle traditioner, der knyttede sig til livet i landsbyerne i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, findes ikke længere. Nye traditioner såsom Forenings- & Kulturfestival, Farverige Furesø og andre tilbagevendende årlige begivenheder er opstået siden kommunesammenlægningen.

Der findes steder, hvortil der knytter sig forskellige historier. Et af disse steder er Klavs Nars Holm, en lille ø i Farum Sø.

Klavs Nar var ifølge sagnet hofnar hos kong Valdemar Atterdag, og han bad som belønning for mange års tro tjeneste om at få et len. Kongen gav ham da øen som len. Narren bød derefter kongen på ålesuppe, og da kongen bemærkede, at suppen var tynd, svarede narren: »Så ålesuppe uden ål, så len uden land«.

Valdemar Atterdag og hans datter Margrete 1. har givet navn til lokaliteter ved den vestlige ende af Farum Sø. Her ligger oldtidsvejen fra ca. 3400 f.Kr., Kong Volmersvej, som kongen ifølge sagnet benyttede, når han red til Gurre Slot. Tæt ved vejen ligger Gretesholm og en jættestue fra bronzealderen med navnet Gretteshøj – opkaldt efter Margrete 1.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Furesø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger