Den 10. februar blev 2020 100-årsdagen for afstemningen markeret ved en stor afstemningsfest i Den Holstenske Lade på Gram Slot. Der var sønderjysk kaffebord, fællessang og foredrag for festens 400 deltagere. Den udsolgte fest var arrangeret i et samarbejde mellem foreningen vision Gram, Lokalhistorisk Arkiv for Gram og omegn, Ældre Sagen Gram, Gram Mandskor, Sognekoret og Gram Slot.
.

Ligesom i andre sønderjyske kommuner er traditioner med sønderjysk kaffebord, fællessang fra Højskolesangbogen og kortspillet skat udbredt i Haderslev Kommune.

I Haderslev afholdes hvert år d. 4. maj et stort mindearrangement under navnet Haderslev Lysfest for Danmarks befrielse i 1945. Traditionen går tilbage til 1950. Arrangementet består af en march gennem byen til kasernen, hvor der er levende lys i alle vinduer. Her er der taler ved borgmesteren og en indbudt taler, musik ved Slesvigske Musikkorps, afspilning af frihedsbudskabet fra London og fællessang samt i den senere tid et stort lysshow. Gennem årene har udenlandske soldater og musikkorps deltaget. Tilslutningen fra byens borgere har været støt stigende med flere tusinde deltagere. Den 5. maj er der mindegudstjeneste i domkirken.

Byen er hjemsted for Haderslev Skydeselskab af 1857. Den 15. juni hvert år går skydebrødrene iført kjole og hvidt i optog gennem byen inden afviklingen af den traditionelle fugleskydning. En anden tradition er ro-regattaen på Haderslev Dam. Haderslevs tidligere rolle som hovedby for hertug Hans den ældre har givet inspiration til en Hertug Hans Festival. Siden 1980 er der blevet afholdt en årlig musikfestival, Kløften Festival, i den weekend, hvor skolerne går på sommerferie. Den begyndte under navnet Haderslev Musikfestival i byens medborgerhus, inden den rykkede udendørs til byparken Kløften. Der finder ringridning sted i de mindre bysamfund. Den største ringriderfest i kommunen afholdes i Vedsted i august med optog, cykelringridning, dyst om kongeværdigheden og den obligate ringriderfrokost. Gram er hjemsted for det traditionsrige kræmmermarked Pins’Mærken.

Der afholdes afstemningsfester d. 10. februar hvert år, der fejrer folkeafstemningen om Genforeningen d. 10. februar 1920.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger