Med maske for munden og spraydåse i hånden kan børn udfolde sig kreativt i skolernes sommerferie. Graffiti er blot ét af mange tilbud, som Rødovre Kommune i samarbejde med foreninger og klubber hvert år udbyder som sommercamps for kommunens skolebørn. Aktiviteterne kan strække sig over en eller flere dage. Billedet er fra Rødovregård, der er kommunens medborgerhus. Kommunen købte Rødovregård i 1967, og ud over medborgerhus rummer stedet også Heerup Museum.
.

Rødovregård danner ramme om mange af kommunens aktiviteter. Foreninger kan leje lokaler, og hvert år afholdes en række traditionsrige arrangementer: fastelavn, 1. maj og grundlovsdag. Kommunens Store Cykeldag begynder på Rødovre Rådhusplæne foran rådhuset og slutter på gården. Hen over sommeren kan børn og unge deltage i Sommercampen, og sæsonen slutter af med julemarked. Plænen foran rådhuset danner bl.a. ramme om sankthansbål, byfest og cirkus, når det kommer til byen.

En gammel tradition er kommunens skovtur for efterlønsmodtagere og pensionister, der går tilbage til i hvert fald 1930’erne. Omkring 1.000 borgere, inkl. borgmesteren, deltager hver gang i busturen.

I 1959 besøgte shahen af Iran Rødovre Kommune. Han blev modtaget på rådhuset og besøgte bl.a. det moderne boligbyggeri i Nørrekær samt Vestbad.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger