Opfinderen og højskolemanden Poul la Cour er blevet kaldt Danmarks Edison og ikke uden grund. Hans forskning i vindenergi var banebrydende og lagde kimen til den moderne vindindustri. Billedet er fra begyndelsen af 1900-tallet.
.
Den anden søndag i hver måned fra april til oktober er der god mulighed for at kigge på biler og motorcykler fra en svunden tid, når Troldkærskolen åbner for sit traditionsrige træf på Jels Voldsted. Skolen, der er et bo-, arbejds- og oplæringstilbud for unge med særlige behov, overtog forpagtningen af voldstedet i 2006, og det var elever fra skolens metalværksted, der tog initiativ til træffet.
.

Hver fredag afholdes det traditionsrige Brørup Marked. Markedet blev grundlagt som husdyrauktion i 1956 og fik hurtigt stor tilslutning. I 1970’erne kom der kræmmermarked til. I dag kommer de mange besøgende for at gøre en god handel eller mødes over et solidt måltid i Markedsrestaurationen.

Egnen omkring Kongeå var fra 1800-tallets første halvdel stærkt påvirket af kulturkampen mellem dansk og tysk sprog og kultur. De selvbevidste bønder i sognene op mod Kongeå besad en stærk dansk nationalitetsfølelse. Det var således ikke tilfældigt, at Rødding Højskole blev oprettet her i 1844. Efter tabet af Slesvig i 1864 blev Skibelund Efterskole et yndet sted at sende unge fra dansksindede familier i Slesvig på et skoleophold for at skærpe deres danskkundskaber. Skibelund Krat blev fra 1865 et særdeles populært sted at afholde grundlovsmøder. Med udsigt ned mod det tabte land forsamledes tusinder fra nord og syd for Kongeå for at markere deres standpunkt i kulturkampen med taler og sange. Endnu i dag afholdes mange velbesøgte grundlovsmøder på egnen.

Tirslundstenen øst for Holsted er Jyllands største vandreblok. Til denne knytter sig et sagn om, at kong Harald Blåtand ville anvende den i sit mindesmærke for kong Gorm den Gamle og dronning Thyra Danebod i Jelling. Transporten foregik på en stor jernslæde, men Harald Blåtand måtte opgive sit projekt, da sønnen Svend Tveskæg gjorde oprør mod ham. Det siges, at slæden står dybt i jorden under stenen sammen med en stor skat. Et andet sagn fortæller, at stenen er kastet af en trold i Vorbasse for at knuse Føvling Kirke. Heldigvis blev trolden forstyrret i sit kast, og i stedet for at ramme Føvling Kirke ligger stenen nu i Tirslund.

Poul La Cour

Fysikeren og højskolemanden Poul la Cour (1846‑1908) blev født på Djursland og var allerede fra barnsben optaget af naturvidenskaben. Han tog magisterkonferens i fysik med meteorologi som hovedfag i 1869. Hans store interesse for meteorologien førte i 1872 til ansættelse som underbestyrer på det nyoprettede Danmarks Meteorologiske Institut. La Cour lå ikke på den lade side og fik i 1871 Videnskabernes Selskabs sølvmedalje for måling af skyhøjder, og tre år senere fik han guldmedalje for sin opfindelse af stemmegaffel-telegrafien. Han videreudviklede denne teknologi med tonehjulet, som han i 1886 fik den amerikanske John Scott-medalje for.

I 1878 blev la Cour ansat på Askov Højskole. Det var her, hvor han bogstaveligt talt fik luft under vingerne, da han opfandt den elproducerende vindmølle. I 1891 opsatte han med statsstøtte en forsøgsmølle på højskolen. Han byggede endnu en vindmølle i 1897, som sammen med en dieselgenerator udgjorde det første elværk, der kunne forsyne byen Askov med strøm. La Cour var desuden engageret i både gymnastik- og skyttebevægelsen og en af drivkræfterne bag Askov Valgmenighed og bygningen af Askov Kirke.

Poul la Cour Museet har siden 2001 formidlet vindmøllernes og vindkraftens historie i Poul la Cours gamle forsøgscenter i Askov fra 1898, der er tegnet af P.V. Jensen-Klint.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dagliglivsfortællinger

Se alle artikler om Traditioner og fortællinger