Tranegilde, 2018. Tranegilde Bygade er som en tidslomme fra landbrugssamfundets epoke. Enkelte tre- og firlængede gårde ligger her sammen med stuehusene fra to andre gårde, mens ældre huse blander sig med nogle få nye. Et par af gårdene har hestepension. I landsbyens udkant ligger Ishøj Teater. Ishøj Kommune ejer Bredekærgård i udkanten af Tranegilde, som er en aktiv bondegård med dyr, museum og naturformidling. Gården huser også Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.
.

Landsbyen Tranegilde ligger omgivet af landbrugs- og naturarealer på vestsiden af Store Vejleå, som sammen med Tranegilde Mose afgrænser landsbyen. Tranegilde er klemt inde mellem Ishøj Kommunes motorveje nord for Ishøj, men biler kan nå frem via Brentevej, mens cyklister fra øst også kan benytte en bro over åen. Vest for Tranegilde ligger Ishøj Dyrepark.

Der er ikke opgjort særskilt befolkningstal for Tranegilde. Indbyggerne er registreret i Danmarks Statistik under Ishøj Kommunes landdistrikter.

Tranegilde rummer et velbevaret landsbymiljø, hvor ældre og nyere bebyggelse ligger side om side langs Tranegilde Bygade.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Tranegilde optræder tidligst i en kilde dateret *1398 (afskrift ca. 1497) i formen Trangilde. Den ældste originalform er 1418 Trangildæ. Yngre former er fx 1492 Trangille, 1519 Trangylle og 1664 Trangilde. Overleveringen af navnet fra ældre tid og forhold vedrørende udtalen af navnet tyder på, at forleddet frem for den formelt mulige fuglebetegnelse trane er adjektivet trang »snæver«. Efterleddet kan formelt betragtet være substantivet gilde i betydningen »sammenslutning«, men betydningsmæssigt mere sandsynligt er substantivet gammeldansk *gældi, afledt af adjektivet gold »ufrugtbar«. Navnets betydning er da enten »det ufrugtbare område med traner« eller »det ufrugtbare, trange område«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Ishøj Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer