Tranegilde nævnes første gang i 1398, men er sandsynligvis den ældste bebyggelse i Ishøj Kommune. Tranegilde var en mindre landsby, hvor gårdene lå omkring byens forte. Mod øst var den afgrænset af engene ud mod Store Vejleå. Udskiftningen i 1789 og 1801 påvirkede ikke landsbyens udseende væsentligt, da syv ud af ti gårde blev inden for bygrænsen. I 1850 havde Tranegilde 190 beboere.

I 1921 var Tranegilde med 135 beboere fortsat kommunens mindste landsby. Udviklingen i byen Ishøj betød, at landsbyen fra 1960’erne indgik i kommunens landlige områder, hvor der ikke skete større forandringer.

Tranegilde fortsatte med at være upåvirket af udviklingen, og befolkningstallet faldt. I 1993 havde landsbyen 85 indbyggere og 30 boliger, hvilket udgjorde under 0,5 % af Ishøj Kommunes samlede indbyggertal.

Videre læsning

Læs mere om Tranegilde

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie