Tranekær ligger 11 km nordøst for Rudkøbing i et kuperet, skovrigt herregårdslandskab. Slotsgade, som er en del af Langelands hovedvej, slynger sig langs et bakkedrag, der omgiver Flådet, en flad dal, kun 5 m.o.h. Bebyggelsen følger Slotsgade, der forbinder kirken med herregården Tranekær 1 km mod nordøs. Slotsgade blev anlagt omkring år 1800 af Tranekærs ejer, Frederik Ahlefeldt-Laurvig, med forbillede i de slesvigholstenske fyrstebyer med lange huse til godsets funktionærer, håndværkere og musikere.

Den øvrige by er en ældre landsby, som med tiden blev ren godsby. Her byggede Ahlefeldt-Laurvig i år 1800 en skole til sine undersåtter i fornem klassicisme, tegnet af Andreas Kirkerup, som også havde ombygget herskabsstalden ved slottet. Arkitekten August Kleins første opgave var det otte kantede hønsehus på Botofte Strandvej (1869), derefter en række typehuse til genopbygningen af en del af byen efter en brand i 1875 samt Læseforeningen (Slotsgade 5052, senere realskole) fra 1886, en ombygning af kirken i 1886 og et godskontor i 1890. Et fint punktum blev sat med de tre øvrighedshuse Slotsgade 1521, tegnet af Martin Nyrop som små danske huse.

Trods variationer i stil og farve er bebyggelsen harmonisk og frodigt beplantet. Ved et tidligere husmandssted på Frellesvigvej 5 ligger en have anlagt i 1906 af husmandsforeningernes havekonsulent Munkegaard med buksbomparterre ved stuehuset og frugthave med flere gamle sorter af frugttræer.

Videre læsning

Læs mere om byer i Langeland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer