Trans Kirkegård er med sin landskabelige beliggenhed helt ud mod Vesterhavet og karske udseende med hvide træstakitter omkring gravstederne ganske usædvanlig. Den ligger Syd for Bovbjerg, 100 meter fra den bratte skrænt mod Vesterhavet i et åbent, kuperet græslandskab. Også kirkegården er græsklædt, uden træer og buske og hegnet af et dige dækket af græstørv øverst. De få, fritliggende gravsteder omgives af hvidmalede stakitter. Kirkegårdens nuværende udformning er fra 1800-tallet, men illuderer tidligere tiders.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde