Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33117
Sted- og lokalitetsnummer
170303-44
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Trelde Skanse. Skansen består af en ca. 2 m høj og 20 m bred halvkredsvold med front mod nordvest, foranliggende spidsgrav og åben bagside. Skansen med det flade ter- ræn måler ca. 150 m i nordøst-sydvest og ca. 80 m i nordvest-sydøst. Voldgra- ven er 10 - 17 m bred foroven og ca. 3 m dyb. Indvendig i volden er 5 stil- linger, hvor der flere steder er spor af betonfundamenter. Skansen er græs- klædt. Skansen omfatter hele matr.nr. 277, og fredningsgrænsen er identisk med matri- kelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen måde ved beskadiges gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.

Undersøgelseshistorie

1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Trelde skanse". Som fritekst. Stadig kun bevokset med græs. ** Seværdighedsforklaring ** En af 5 lynetter omkring Fredericia i 1860 erne. Bevoksning: 1997: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links