I maj-juni blomstrer den sjældne stor gøgeurt ved kystskrænterne i Treldeskovene. Blomsternes læber kan af og til være ensfarvet hvide, men har som regel tydelige mønstre, der skyldes grupper af bittesmå farvede hår og ikke egentlige pletter. Stor gøgeurt producerer ingen nektar og må derfor forlade sig på blomsternes pragt for at tiltrække bestøvere. En sådan bedrageribestøvning er dog ikke særlig effektiv, og orkidéens frugtsætning er oftest meget ringe.
.

Treldeskovene omfatter Trelde Næs, Kirkeskov, Østerskov, Selvejerskov, Vesterskov og Kirstinebjerg Skov, der tilsammen danner et ca. 625 ha stort skovområde langs Lillebæltskysten nordøst for Fredericia. Langt størstedelen af arealet ejes af forskellige private lodsejere. Forsvaret ejer dog en del af Kirstinebjerg Skov, mens Fredericia Kommune ejer Trelde Næs. Oprindelig blev Trelde Næs opkøbt af erhvervsmanden Harald Plum i 1919. Ti år senere og med en betydelig gæld og flere konkurser bag sig tog han sig af dage, og i 1930 blev skoven købt af den entreprenante Ane Ryholt, som de næste 30 år huserede i området under navnet »Næssedronningen«. I 1966 kom den lille skov på kommunale hænder.

Skovene er overvejende løvskove med en stor andel af eg, der trives på den tunge lerjord, som præger områdets jordbund. Flere af skovene er meget gamle, og den lange kontinuitet bidrager til en stor mangfoldighed af planter, svampe og dyr. Således omfatter plantelivet en række mere eller mindre sjældne arter som elfenbenspadderok, skavgræs, tykakset star, kæmpestar, hylsterguldstjerne, storblomstret kodriver, lundfredløs og vellugtende agermåne samt flere arter af orkidéer, heriblandt en stor bestand af den sjældne og iøjnefaldende stor gøgeurt. Dertil kommer et usædvanlig stort antal svampe, der bl.a. tæller de kritisk truede gulgrøn slørhat og indigoslørhat samt poseslørhat, som blev fundet i Treldeskovene i 2017 og her har sit eneste kendte danske voksested.

Også insekterne er rigt repræsenterede og tæller biller som bøghjort, sorthovedet kardinalbille og jysk blomsterbuk, der alle er knyttet til dødt ved på skovbunden. De får selskab af sjældenheder som jordhumlesvirreflue, pragtsvirreflue, hvidbåndet rovflue og kejserkåbe.

Fuglelivet når sin største mangfoldighed i Kirkeskov og på Trelde Næs, hvorfra der er registreret mere end 100 forskellige arter. Ynglefuglene omfatter bl.a. natugle, skovhornugle, korttået træløber, grønspætte og stor flagspætte. Om foråret passeres skovene og kysten af talrige trækfugle, mens ederfugle optræder i stort tal på havet ud for Trelde Næs om vinteren. Et knap 18 ha stort areal på spidsen af Trelde Næs blev fredet i hhv. 1920 og 1930, mens en del af Kirstinebjerg Skov indgår i fredningen af Hyby Fælled fra 2016.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Fredericia Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove