En skovfyr slår næsten knude på sig selv i Troldeskoven i Tisvilde Hegn. De forkrøblede og forvredne træer er 100‑200 år gamle, og for at bevare dem og dermed Troldeskoven så længe som muligt fjerner man jævnligt selvsåede, »normale« fyrretræer.
.

Ud mod kysten i den midterste del af Tisvilde Hegn ligger en særpræget bevoksning på 9 ha med stærkt krogede skovfyr fra begyndelsen af 1800-tallet. Det blev længe diskuteret, om det var vinden, saltet, genetikken, det solophedede sands indvirkning på knopperne eller skadedyr, der havde givet fyrrene deres mærkelige former. Alt tyder dog på, at det var fyrrevikleren, som stod bag. Dens larve lever i marven på unge skud, som kan blive helt deformerede.

Troldeskoven blev fredet i 1906 og indgår i et 200 ha stort område med urørt skov. De gamle skovfyr er på retur pga. alder, svækkelser og som følge af skygge fra de fremvoksende træer. Der vokser heller ikke nye krogede træer frem. Derimod består nyopvæksten af rette graner, fyr, birke og ege.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links