Selv om Trundholm Mose vest for Nørre Asmindrup nok er bedst kendt som stedet, hvor Solvognen blev fundet, har området også spillet en vigtig rolle i forståelsen af, hvordan landskabet i Odsherred har udviklet sig i takt med ændringer i havniveauet.

På Littorinahavets tid trængte havet ind over smeltevandssletten vest for Odsherredbuerne, og området med Trundholm Mose blev en del af Sejerø Bugt. Havets oversvømmelse af området skete gennem en serie af havstigninger, og da havniveauet for ca. 5.000 år siden var på sit højeste, lå kystlinjen ca. 4 m højere end i dag. En relativ landhævning bidrog et par tusinde år senere til, at en del af Sejerø Bugt blev afsnøret af strandvolde.

I forbindelse med udviklingen af en barrierekyst opstod der en lagune, og efterhånden som landhævningen skred frem, blev de ældre barrieredannelser landfaste, mens nye barriereøer opstod længere ude i bugten. Derved opstod Trundholm Mose først som en lagune og siden som en ferskvandssø, der groede til og udviklede sig til en mose. I dag er store dele af mosen drænet og udnyttet som agerland. Området kan dog stadig erkendes fra Kirkeåsvejen, som løber på en gammel barriere fra Littorinahavets tid. På østsiden af vejen og barrieren lå nemlig den lagune, der efterfølgende blev til Trundholm Mose og i dag overvejende ligger hen som flade landbrugsarealer.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land