Højen set fra øst, landmåler stokke i siderne.
.
Højen set fra øst, landmåler stokke i højens sider
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
3002110
Sted- og lokalitetsnummer
190706-144
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr. 124-147]: Dels ved Foden af flere af Høiene, dels i Mellemrummet mellem disse, var der 14 af de saakaldte Tuegrave fra ældre Jernalder. De fleste var kun kjendelige ved en ringformet Fordybning om Tuen. En Hel Urne og Skaar af flere andre fandtes. [[Jfr. 107/34, C 22113-15]]
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj, 0,19 x 6,4 m. Ringe Sænkning i Top.
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj, 0.19 x 6.4 m. Ringe Topsænkning. FM 1924 MS
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterHøj, 0,5 m, lav sænkning i midten, ringgrøft 7 m i diam.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Affladet høj, 0,19 x 6,4 m., med ringgrøft 0,6 x 0,2 m og lille forsænkning i top.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links