Set fra vest
.
set fra nord mod syd
.
set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112121
Sted- og lokalitetsnummer
230101-368
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Tuegrav

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Topfladen af en naturlig Banke og noget nedad dennes nordøstre Skrænt ligger her en stor Gruppe af tæt sammen liggende smaa Høje eller Tuer. De største af dem er 4-6 m i Tværmaal, 0,50-0,75 m høje. Men Flertallet er mindre, mange saa smaa, at de kun kan betegnes som lave, runde Tuer. Det er for de mindstes Vedkommende neppe muligt uden Gravning at konstatere, om det virkelig drejer sig om opkastede Gravtuer eller kun om naturlige Hævninger i Skovbunden. Men Antallet af dem, der ved deres regelmæssige, cirkelrunde, jævnt kuplede Form tydeligt erkendes som rigtige Høje, er mindst 16. Fotografiet øverst paa Pl. VI viser nogle af disse utvivlsomme Høje. I Randen af flere af dem ses eller føles Sten, der synes at danne ringformede Indfatninger. - Gruppen har stor Lighed med de især i Lolland-Falsters Skove forekommende Grupper af ganske smaa Høje. I tæt Ungskov.
1933
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterPlacering efter opmåling og plan af C. Colding Jørgensen , Geodætisk Institut, 1933.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR II-24/ktb. Nørreskoven I: Tuegrave (grå) samling af småhøje, dels med, dels uden sten. Ialt 19 tuer, sml. nr. 45-50. R 45-50/ktb. Nørreskoven I: Tuegrave (grå) ialt ca. 20, s. kart. nr. 11-24.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndenfor et areal på 100 x 100 m ligger ca. 30 grave. Afgrænset dels af grøft, dels af afsats, der er særlig tydelig mod nord.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links