Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4312104a
Sted- og lokalitetsnummer
230203-90
Anlæg
Tuegrav, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lambjerg, bd. I, bl. 32, art. 34. Tuegrav, 0,3 x 5 m, træbevokset i skov. NMI: Indgår i gruppe på 5 småhøje (tuegrave), sb. 90 - 94 (4312-104a-e)

Undersøgelseshistorie

1927
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid27-31. Fem smaa høje [sb. 90-94], indtil 1 m høj og 5-8 m Tværmaal.
1940
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen blev besigtiget i forbindelse med udgravningen af sb. 93 og 94.
1940
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI højen blev der fundet 3 grave. 1. Centralt en rund stenlægning med brændte ben og spor af lerkar. 2. Øst for grav 1 en stenkreds uden fund. 3. Øst for grav 2 en stenkiste af indtil 40 cm store sten, overdækket af en røse af håndstore sten. Spredt over hele graven var der anbragt brændte ben, blandt hvilke fandtes sporene af en lille, stærkt oxyderet jerngenstand (nål ?).
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGruppe på 5 småhøje (tuegrave): Tuegrav, 0.3 x 5 m, træbevokset, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot37-43 [sb. 90-94 og 148-149]: Tuegrave (grøn) syv tuegrave - i bilagsmappen uførlig beretning. Sidste bronzealder.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: S/H og F 06.12 fra NNØ og 06.13 fra SSV (a er muligvis ikke med på nævnte fotos men ligger umiddelbart Ø for).
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links