Befolkning og areal i Greve Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Tune 1960‑2021. Byen er 1981‑98 opført under hovedstadsområdet.
.

Tune har en befolkning på 5.226 og et areal på 2,5 km2. Byen ligger i et let bølget og leret morænelandskab, hvori en lille randmoræne ved Baldershøj når 65 m.o.h. Den ældste bebyggelse i Nørregade, Østergade, Søndergade og Vestergade ligger rundt om den højtliggende middelalderkirke, den gamle skole og gadekæret. Her veksler gårde og ældre huse i bindingsværk med nyere villaer og parcelhuse.

Ved åbningen af Københavns Lufthavn, Roskilde i 1973 blev Tunes udvikling fastfrosset i vestlig retning, hvorfor boligudbygningen, primært med parcelhuse og rækkehuse, siden da kun er foregået mod øst. Byen orienterer sig omkring Tune Parkvej, og centrum er flyttet fra landsbyen til det terrasserede, åbne bycenter planlagt i 1975.

De nye kvarterer ligger på hver side af Tune Parkvej. Et tidligere erhvervskvarter nord for Lindevej er ombygget til boligområde. Den seneste byudvidelse er sket mod nordøst, hvor den afgrænses af Rendebjergvej. To mindre industriområder ligger på hver side af Industrihegnet.

Stednavnets betydning

Stednavnet Tune indgår i herredsnavnet Tune Herred nævnt allerede *1085 (afskrift 1100-tallet) i formen Tuna herati. Med reference til sognebyen nævnes *1184 (afskrift ca. år 1700) Tunæ. Ældste originaldokument dateret 1257 har formen Tunae. Yngre former er fx 1461 Twnæ, 1567 Thune, og matriklen 1688 har formen Tuune. Navnet er dannet af en form af substantivet gammeldansk *tūn. Substantivets nøjagtige betydning i olddansk er uvis, men antages at være »gærde«, og denne betydning kan siden være udvidet til at betyde »indhegnet område«. Stednavnets betydning er da formentlig »det indhegnede område«.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Tune, 2020. Gadenettet rundt om kirken og gadekæret i den ældste del af Tune er intakt, og på kortudsnittets østlige del ses parcelhuskvartererne, der blev anlagt i 1960’erne og 1970’erne. Tune Center ved Tune Parkvej er byens vigtigste butiksområde med supermarked, slagter, bager, enkelte specialforretninger og bibliotek. Nord for Tune Skole på Skolegade ses Tune Hallerne.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer