Tveje Merløse Kirkes indre set mod vest. I billedet ses herskabspulpituret, som det har taget sig ud siden H.B. Storcks restaurering foretaget 1893‑95, samt de romanske kalkmalerier udført ca. 1175‑1200.
.

Tveje Merløse Kirke er opført ca. 1125‑50. Landsbyen hørte indtil midten af 1100-tallet til biskop Absalons private gods, som han senere skænkede til Sorø Kloster. Derfor menes kirken at kunne knyttes til Hvideslægten. Kirken, der hører til en meget tidlig gruppe af romanske kirker på Sjælland, er mod vest forsynet med en imponerende totårnsfacade, formentlig med forbillede i biskop Svend Nordmands frådstenskatedral fra ca. 1080, der er Roskildes ældst kendte domkirke.

Tveje Merløse Kirke har apsis, kor, skib og vestparti med tvillingetårne. Den blev påbegyndt i kamp men fortsat i frådsten, som bl.a. udgør materialet i de to fuldmurede tårne. Det indre har arkader til vestendens herskabspulpitur.

Tveje Merløse Kirke er opført ca. 1125‑50.

.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Holbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker