Tysmose er et moseområde mellem Nybølle og Ledøje, der er opstået i den vandfyldte lavning, som isen efterlod, da den trak sig tilbage efter sidste istid. Med tiden er lavningen langsomt groet til og har udviklet sig til lavmose.

Området fremstår i dag som en mosaik af overdrev, enge, småsøer og moser. Plantelivet omfatter bl.a. bukkeblad, tvebo baldrian, smalbladet kæruld, langbladet ranunkel, vinget perikon, vandbrunrod, kødfarvet gøgeurt og skovhullæbe.

Tysmose blev fredet i 2010. Mosen er overvejende privatejet og svært tilgængelig.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land