Stationen er opført i 1898 i nationalromantisk stil af DSB-arkitekten Heinrich Wenck og er en gentagelse af en type, som ses andre steder langs den delvis nedlagte SlagelseVærslevbane. Bygningen er sammensat af en længe med valmtag og et gavlhus med saddeltag.

Arkitekten Ivar Bentsen tegnede gården Gydekilde på Hovvej (1912), som nedbrændte i 2013, og det 14 fag lange, bevarede men ombyggede forsamlings og gymnastikhus på Hovedgaden 19 (1919, sammen med Marius Pedersen). Forsamlingshuset er opført i streng nyklassicisme og har to siderisalitter med indfældede søjlepartier i simplificeret dorisk stil. Facaden er hvidpudset, og bygningen krones af et stort, ubrudt valmtag tækket med røde vingetegl. Også byens præstegård i 13 fag fra 1927 fremstår hvidkalket og med rødt sadeltag. Her er Bedre Byggeskikstilen fremherskende.

Videre læsning

Læs mere om Ubby

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur