Fæstningskort nr. F II 665 udarbejdet af Ingeniørkorpset i 1801.
.

Udbyhøj Skanse blev opført i 1801 ved mundingen af Randers Fjord, så den beskyttede indsejlingen på sydsiden, mens nordsiden blev beskyttet af skansen Demstrup Vasehus. Det var især den usikre udenrigspolitiske situation under krigen mellem Frankrig og England samt Slaget på Reden d. 2. april 1801, der lå til grund for beslutningen om at opføre Udbyhøj Skanse og mere end 200 skanser på strategiske positioner langs de danske kyster.

Udbyhøj Skanse var en af de største af sin art i Danmark. Den blev anlagt som en stjerneskanse, der via en mere end 100 m lang kommandolinje var forbundet med et batteri i nord. I stjerneskansens centerpunkt stod der et blokhus til mandskab og forsyninger. Den havde en bestykning på fire 10-pundskanoner.

Kommandolinjen og batteriet er i dag tydelige i terrænet, men også stjerneskansens stråler mod fjorden kan stadig anes. Anlægget er fredet.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links