Tabel 1. Antal skoler og elever i Favrskov Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Tabel 2. Middellevetid 2014-18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Middellevetiden er i Favrskov Kommune et år længere end på landsplan. I Hammel ligger det højtspecialiserede Hammel Neurocenter, der er Region Midtjyllands største arbejdsplads i kommunen. Hadsten er den førende uddannelsesby.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen er næsten som på landsplan. Af de 30‑34-årige havde 32,4 % i 2019 en erhvervsuddannelse mod 26,6 % på landsplan. Tilsvarende havde 18,2 % i kommunen en lang videregående uddannelse, mens det på landsplan var 22,0 %.

Siden 1991 er uddannelsesniveauet steget og især hos kvinderne, hvor andelen af 30‑34-årige med mellemlange videregående uddannelser er steget fra 15 % til 29 % i 2019. I samme periode er andelen med lange videregående uddannelser gået frem fra 4 % til 22 %. Dermed har kvinderne på begge områder overhalet mændene.

Grundskoleuddannelse

Favrskov Kommune har lukket skoler ad flere omgange. I maj 2008 besluttede Børne- og Skoleudvalget at lukke Haurum-Sall skole pr. 1. august 2009. I 2011 blev der fremsat yderligere et forslag om skolelukninger i 2013, denne gang de små skoler Voldum Skole og Vellev Skole, begge med under 100 elever. Voldum Skoles skolebestyrelse så dog ikke noget formål i at vente med lukningen og foreslog derfor selv i et høringssvar at lukke skolen i 2012. Bestyrelsen på Vellev Skole var indforstået med, at Vellev skoledistrikt fra august 2013 blev lagt til Ulstrup Skoles distrikt.

10. klasse tilbydes på Hadsten Skole og Skovvangskolen. Ifølge en særlig aftale, som kommunen har indgået med omkringliggende erhvervsskoler, kan 10. klasse også tages som EUD10 på Tradium i Randers eller på AARHUS TECH. Supplerende undervisning som specialundervisning og modtageklasser foregår på folkeskolerne.

Indtil den første skolelukning i den nye kommune i 2009 var der stor opbakning til de lokale folkeskoler. Friskolen i Hinnerup, oprettet i 1984, og Regnbueskolen, oprettet i 1987, er de ældste friskoler i kommunen, og de er begge oprettet som alternativer til folkeskolen.

Frijsendal Friskole, Voldumegnens Friskole og Friskolen Vellev er alle oprettet som følge af lukningen af lokale folkeskoler. Frijsendal Friskoles navn stammer fra gården Frijsendal, der ligger tæt på skolen, og som i årene 1835‑40 var hjemsted for Danmarks første landbrugsskole.

Frijsenborg Slot har lagt navn til Frijsenborg Efterskole.

Ungdomsuddannelserne

Amtsgymnasiet i Hadsten skiftede med Strukturreformen i 2007 navn til Favrskov Gymnasium. Gymnasiet blev opført i 1983 og er et alment gymnasium (STX), der i 2018 havde ca. 780 elever.

Den jydske Haandværkerskole er en teknisk skole, der udbyder en række erhvervsuddannelser og fra 2012 også EUX.

Hadsten Fri Fagskole kan eleverne tage 10. klasse eller vælge mellem forskellige erhvervsforløb.

Favrskov Produktionsskole blev etableret i 1994. Hovedskolen ligger i Ulstrup, og der blev i 2010 etableret en satellitskole i Hadsten. Foruden oplæring på værkstederne kan man tage en toårig kombineret ungdomsuddannelse. Skolen er fra august 2019 en del af FGU Østjylland.

Videregående uddannelser

Siden 2009 har Erhvervsakademi Dania haft en afdeling i Hadsten med uddannelser til el-installatør, VVS-installatør, energiteknolog og automationsteknolog. På grund af pladsproblemer flyttede uddannelserne i 2017/18 til nye bygninger i Randers.

Den jydske Haandværkerskole har efteruddannelser for faglærte og ufaglærte.

Hadsten Højskole udbød i 2019 mere end 60 forskellige korte og lange kurser.

Sundhed

Et nyfødt barn i Favrskov Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,8 år. Det er et år mere end landsgennemsnittet og et halvt år over gennemsnittet for Region Midtjylland (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har den voksne befolkning i Favrskov Kommune en sundhedstilstand, som svarer til eller er lidt bedre end landsgennemsnittet.

Lidt færre går til lægen. I 2018 var der 6,7 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Favrskov Kommune, hvilket er lidt mindre end i Region Midtjylland (7,2) og landet som helhed (7,1).

Kommunen havde i 2018 1.510 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end på regions- og landsplan.

I 2017 var der i Favrskov Kommune 107 patienter pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt på et somatisk hospital. Det var også færre end i regionen (112) og i landet som helhed (121). Borgerne i kommunen hører under regionens Hospitalsenhed Midt.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov er noget mindre i Favrskov Kommune end i Region Midtjylland og på landsplan.

I 2018 var der 45,9 pladser i dagpleje og 17,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For aldersgruppen 3‑5 år var der 91,9 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. For begge aldersgrupper er antallet af pladser lidt større i Favrskov Kommune end på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 8,3 børn pr. 1.000 børn og unge i 2017, hvilket er lidt færre end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 6,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en mindre andel end både i regionen (10,2 %) og landet som helhed (11,0 %). Ligesom på landsplan var andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008 (14,3 %).

I 2010 var det 4,2 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Favrskov Kommune. I 2018 var denne andel faldet til 3,1 % og var dermed lidt mindre end i landet som helhed (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Favrskov Kommune er lavere end i både regionen og landet som helhed.

I 2018 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 7,1 personer pr. 1.000 indbyggere. Det er betydelig lavere end i både regionen (12,9) og landet som helhed (15,1).

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Favrskov Kommune lidt lavere. Her blev der i 2018 rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 2,7 personer pr. 1.000 indbyggere, mens der i både regionen og landet som helhed blev rejst sigtelse mod 2,9 personer.

Samme år blev der i kommunen rejst sigtelse mod 3,0 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri mod tilsvarende 5,3 personer i regionen og 5,9 personer på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg