Antal skoler og elever i Haderslev Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015-19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Haderslev Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.
Travlhed i køkkenet på Hospice Sønderjylland på Ribe Landevej lidt vest for Haderslev. Patienter kan være indlagt for at blive smertelindret eller for at kunne dø i gode omgivelser. Maden anrettes på mussemalede tallerkner.
.
Det lykkedes til sidst. Trods restriktionerne pga. coronapandemien fik de nyslåede studenter lov til at få den traditionelle køretur efter endt eksamen. Her en klasse fra Haderslev Katedralskole d. 26. juni 2020.
.

Middellevetiden for et nyfødt barn er lidt højere i Haderslev Kommune end i både Region Syddanmark og hele landet. Den største uddannelsesinstitution er Professionshøjskolen University College Syddanmark (UC Syd), der på sin Campus Haderslev har omkring 1.200 studerende.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Haderslev Kommune var i 2019 et stykke under landsgennemsnittet. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er næsten på niveau med gennemsnittet for hele landet, mens andelen med lange videregående uddannelser ligger på 7 % mod 22 % på landsplan.

Kvindernes uddannelsesniveau er siden 1991 steget mest. Andelen af de 30-34-årige kvinder, der alene har en grundskoleuddannelse, er faldet fra 39 % til 19 % i 2019, mens den for mændenes vedkommende i samme periode kun er faldet fra 30 % til 27 %. Andelen af mænd med lange videregående uddannelser er kun steget en smule, fra 4 % til 5 %, mens kvindernes andel er steget fra 2 % i 1991 til 9 % i 2019.

Læs mere om skole og uddannelse i kommunen

Grundskoleuddannelse

Haderslev Kommune har de seneste årtier haft et faldende elevtal. Mens der i skoleåret 1986/87 var 7.776 elever i grundskolerne, var tallet i 2019/20 på 5.991, svarende til et fald på 23 %.

Med ikrafttræden i 2011 vedtog byrådet at lukke Skrydstrup Skole ved Vojens og Arnum Skole ved Gram og samtidig at lægge 11 skoler sammen til seks fællesskoler. I skoleåret 2018/19 bestod folkeskolerne af seks fællesskoler samt yderligere fire skoler. Fra skoleåret 2019/20 blev de to største igen delt. Lagoniskolen (opkaldt efter grundlæggeren af Vojens, Peter Nikolaisen Lagoni) er atter blevet til to selvstændige skoler: Bregnbjergskolen samt Ungeuniverset–Vojens. Samtidig er Sønder Otting Skole blevet delt ved, at Kløvermarkskolen og Erlev Skole igen er blevet selvstændige. Sidstnævnte flytter i 2021 ind i nye bygninger i den sydlige del af Haderslev.

I 2020 har syv af skolerne fra 0. til 6. klassetrin, mens Fællesskolen Favrdal- Fjelstrup og Gram Skole har fra 0. til 9. klassetrin, og Kløvermarkskolen og Ungeuniverset–Vojens har udskolingselever fra 7. til 9. klassetrin. Hertil kommer kommunens 10.-klassetilbud, der hedder 10. ved Kløften. Haderslev Kommune har yderligere specialskolen Louiseskolen, der omfatter fem lokaliteter. Samlet har skolen omkring 200 elever, bl.a. børn med autisme eller ADHD. Der er også en mindre afdeling for børn med omfattende følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Andelen af elever i de frie grundskoler er de seneste årtier steget løbende og nåede i 2019/20 op på 21 %. En af årsagerne kan findes i Simmersted Friskole, oprettet i 2009, og Den Ny Friskole, oprettet i 2013. Begge skoler er grundlagt som følge af en lukning af den lokale folkeskole.

Deutsche Schule Hadersleben er det tyske mindretals skole i Haderslev. Den følger reglerne om frie grundskoler, selv om den ikke er selvejende, men ejet af Deutscher Schulund Sprachverein für Nordschleswig (DSSV) og fungerer på private vilkår. Skolen i Haderslev har ca. 150 elever fra 0. til 9. klassetrin.

Ungdomsuddannelserne

Haderslev har flere ungdomsuddannelsesinstitutioner. På Haderslev Katedralskole, i daglig tale kaldet HaKa, kan man tage en almen studentereksamen eller en HF. I 2019 var gymnasiet det største i Sønderjylland med omkring 1.000 elever. Skolens historie går tilbage til 1567, og den var indtil 1850 latinskole til Haderslev Vor Frue Kirke, nu Haderslev Domkirke.

På Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole, kan man tage en HHX eller en merkantil erhvervsuddannelse (EUD) og supplere den med gymnasiale fag til en EUX. Skolen har eksisteret siden 1892, og i 2019 var der ca. 400 elever. Erhvervsskolen EUC Syd har afdelinger i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. I Haderslev er der forskellige muligheder for erhvervsuddannelse som fx elektriker og ernæringsassistent, ligesom der er flere uddannelser inden for automatik og proces. Skolen tilbyder også en teknisk gymnasial uddannelse (HTX) inden for Science, BioScience samt Kommunikation og programmering. I 2019 var der omkring 300 elever på EUC Syd i Haderslev. En af VUC Syds fire afdelinger ligger i Haderslev og har almindelig HF, et etårigt HF-forløb og bl.a. ordblindeundervisning og almen voksenuddannelse. Afdelingen i Haderslev flyttede i 2019 efter økonomiske problemer sammen med Det Blå Gymnasium.

Hoptrup Efterskole har siden 2005 fungeret som efterskole med knap 100 elever, mens Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole har 9. og 10. klasse og samlet knap 200 elever. Den forberedende grunduddannelse, FGU Sønderjylland, har afdelinger i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen University College Syddanmark (UC Syd) med hovedsæde i Esbjerg Kommune har en stor Campus Haderslev, der ligger i og omkring de rødstensbygninger på Lembckesvej tæt på bymidten, der tidligere var seminariets. Her var der i 2019 omkring 1.200 studerende på syv forskellige uddannelser til professionsbachelor. Ud over læreruddannelsen omfattede tilbuddene bl.a. uddannelser som fysioterapeut eller administrationsbachelor samt uddannelser i hhv. skat og grafisk kommunikation. UC Syd udbyder også en række efteruddannelser og kurser.

Sundhed

Et nyfødt barn i Haderslev Kommune havde 2015-19 en beregnet middellevetid på 81,5 år. Det er et halvt år mere end landsgennemsnittet og lidt over gennemsnittet for Region Syddanmark. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen i Haderslev Kommune, der oplyser, at de har et godt samlet helbred, på niveau med både regionen og landet som helhed. Andelene med risikable sundhedsvaner i form af daglig rygning og lav fysisk aktivitet er lidt større end landsgennemsnittet. I 2019 var der i kommunen 8,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger mod tilsvarende 7,4 i regionen og 7,1 på landsplan.

I Haderslev Kommune var 116 patienter pr. 1.000 borgere indlagt på et somatisk sygehus i løbet af 2018. Det er lidt flere end i hele Region Syddanmark (107), men knap så mange som på landsplan (118).

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Haderslev Kommune er lidt højere end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan og tæt på gennemsnittet i Region Syddanmark.

I 2018 var der 39,2 dagplejepladser og 21,3 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0-2 år, og dermed var antallet af dagplejepladser noget større og antallet af pladser i daginstitutioner noget mindre end landsgennemsnittet. For aldersgruppen 3-5 år var der 99,4 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn, hvilket er noget over landsgennemsnittet. Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 15,5 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, og andelen ligger dermed noget over antallet på landsplan, som er 10,1.

11 % af borgerne over 65 år modtog i 2018 fast hjemmehjælp, hvilket var det samme som både i regionen og på landsplan. Når det gælder andelen af borgerne på 65 år og derover, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig og lignende, er der sket et mindre fald fra 4,3 % i 2008 til 3,2 % i 2018. Det er lidt færre end på landsplan, hvor andelen i 2018 lå på 3,6 %.

Læs mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Haderslev Kommune er lidt højere end i Region Syddanmark og tæt på landet som helhed. I årene 2016 til 2019 blev der i kommunen i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 15,3 personer pr. 1.000 indbyggere mod 13,3 i regionen og 15,5 personer på landsplan. Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Haderslev Kommune tæt på niveauet i Region Syddanmark, men lidt højere end landet som helhed. Sigtelser for indbrud og tyveri er tæt på niveauet for både regionen og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Haderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg