Uddannelse

Antal skoler og elever i Indre By 1970/71 til 2018/19.

.

Fredag d. 30. august 2019 kunne de nye studerende ved Københavns Universitet møde op til immatrikulation på Frue Plads i København, hvor de med et håndtryk blev budt velkommen af rektor Henrik C. Wegener og prorektor Bente Merete Stallknecht.

.

Sammen med Østerbro har Indre By det højeste uddannelsesniveau blandt de københavnske bydele. I 2019 havde mere end halvdelen af de 30‑34-årige beboere i Indre By en lang videregående uddannelse (51 %), mens det var 42 % i kommunen som helhed. Kvinderne er noget højere uddannede end mændene. Blandt de 30‑34-årige kvinder i bydelen var det næsten 80 %, der havde enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens det blandt mændene var 68 %.

Bydelen rummer fem folkeskoler og ti frie grundskoler. Som noget ganske usædvanligt har bydelen tradition for, at et flertal af børnene går i privatskole.

Antallet af børn steg i løbet af 2010’erne med over 1.000, hvilket har medført tilbygninger og udvidelse af flere gamle skoler.

Den største folkeskole i bydelen var i 2018/19 Christianshavns Skole med ca. 800 elever. Den er i forbindelse med en renovering udvidet fra tre til fire spor og består af to bygningskomplekser, hvoraf en del er fredet.

Øster Farimagsgades Skole har udvidet fra to til tre spor, og indskolingen har fået en ny bygning på fem etager, der også rummer musiklokale og gymnastiksal.

Sølvgades Skole, der åbnede i 1847, er en af landets ældste fungerende folkeskoler. Den fik i 2011 en markant tilbygning til de gamle fredede bygninger.

Den Classenske Legatskole blev oprettet i 1794 på initiativ af generalmajor J.F. Classen som en skole for børn af underofficerer. I 1918 fik Københavns Kommune tilbud om at overtage den som kommuneskole, dog på den betingelse, at skolen beholdt sit navn, så længe Det Classenske Fideicommis ydede tilskud til den.

Nyboder Skole fra 1920 har foruden almendelen også et særligt tilbud til elever med sprog- og talevanskeligheder.

Ud af de ti frie grundskoler i Indre By er de fleste mere end 100 år gamle. Sankt Petri Skole er en dansk-tysk skole grundlagt i 1575. Skolen blev i 2010 udvidet med en gymnasieafdeling.

Det Kgl. Vajsenhus skole er fra 1727, hvor det af de oprindelige vedtægter skrevet af Frederik 4. fremgår, at det er vigtigt, at ungdommen oplæres i den kristne tro, »gode sæder« og »tjenelige videnskaber«. 100 drenge og piger kunne begynde i skole i en bygning på Nytorv. Skolen har siden 1875 ligget i Nørre Farimagsgade.

Christianshavns Døttreskole er grundlagt i 1799 af en kreds af borgere (blandt andre Niels Brock), der ønskede en grundig og alsidig undervisning for deres døtre. Siden 1976 har skolen også optaget drenge.

Institut Sankt Joseph er en katolsk skole, der blev grundlagt i 1858 og i skoleåret 2018/19 havde ca. 800 elever.

Krebs’ Skole er fra 1872 og har siden 1878 boet i sin nuværende bygning i Stockholmsgade.

N. Zahles Seminarieskole er fra 1895 og var en aflægger af N. Zahles Gymnasium. Seminarieskolen havde i 2018/19 ca. 450 elever. Den har ikke længere forbindelse til læreruddannelsen på N. Zahles Seminarium, der er blevet fusioneret ind i Københavns Professionshøjskole.

Skolen Den Frie Fakkel på Christianshavn, der åbnede i august 2018 med elever fra 0. til 4. klasse, er bydelens nyeste friskole. Skolen bruger ikke karakterer og klasseværelser, men arbejder projektbaseret og med indlagt bevægelse og fælles meditation.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014-18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Indre By og Københavns Kommune.

.

På Østergade/Strøget kunne de forbipasserende købe avisen Hus Forbi af sælgeren, der havde sat sig til rette på en mælkekasse. Avisen handler om socialt udsatte og udkom første gang i august 1996. I 2019 var der ifølge en opgørelse fra VIVE i alt 1.442 hjemløse i Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Indre By havde 2014-18 en forventet middellevetid på 83,1 år. Det er over to år mere end landsgennemsnittet på 80,8 år og næsten fire år mere end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 har den voksne befolkning i Indre By en lidt bedre sundhedstilstand end i Københavns Kommune som helhed. Færre har svær overvægt, og færre spiser usundt.

Indre By er en del af Region Hovedstadens planområde Byen, hvor Bispebjerg Hospital er akuthospitalet. Samtidig hører bydelen under Psykiatrisk Center København.

I 2018 modtog 8 % af Indre Bys indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en mindre andel end i Københavns Kommune som helhed (13,0 %). Andelen af Indre Bys ældre, der bor i plejebolig, er ligeledes væsentlig lavere end i resten af kommunen.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Indre By var det i 2018 på 0,78 og dermed det laveste blandt de københavnske bydele.

Kriminalitet

Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 følte 10 % af borgerne i Indre By sig utrygge, når de færdedes i deres nabolag i aften- og nattetimerne. For hele kommunen er det tilsvarende 17 %.

I 2018 var der i Indre By 251 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere. Det er væsentlig mere end gennemsnittet for hele København (60,1) og skyldes primært lommetyverier, der er den hyppigst anmeldte kriminalitet.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg