Uddannelsesniveauet er under landsgennemsnittet, hvilket især skyldes en væsentlig mindre andel med en lang videregående uddannelse. Der var i 2020 en folkeskole og en fri grundskole. I øens gamle hospitalsbygninger er Samsø Sundheds- og Akuthus indrettet. Det hører under Aarhus Universitetshospital og har akutberedskab hele døgnet.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Samsø Kommune 1970/71 til 2017/18. (Fra juni 2018 kun 1: Samsø Frie Skole).

.

På Samsø Efterskole er der plads til op mod 158 elever. Den grundtvig-koldske skole henvender sig til elever i 8., 9., og 10. klasse og har et bredt spektrum af valgfag, herunder jagt og windsurfing.

.

Uddannelsesniveauet i kommunen er præget af, at en mindre andel har en lang videregående uddannelse. På landsplan har 22,0 % af de 30‑34-årige en lang videregående uddannelse, mens det i kommunen tilsvarende kun gælder for 11,9 %.

Der har tidligere været mange skoler på Samsø i fx Brundby og Kolby, men efter en række sammenlægninger var der i 1990 kun Tranebjerg Skole tilbage. I 2013 ændrede den navn til Samsø Skole. Efter en årrække med svagt faldende tilslutning var det 65 % af øens skolesøgende børn, der i 2017/18 gik i folkeskolen.

Der var indtil 2018 to frie grundskoler på øen. Samsø Friskole blev grundlagt i 1987, Onsbjerg Lilleskole i 2003. Førstnævnte måtte dog lukke i juni 2018 efter en årrække med svigtende elevtal. Herefter blev Onsbjerg Lilleskole og Samsø Friskole slået sammen under navnet Samsø Frie Skole med adresse i Onsbjerg.

Øen har også indtil 2016 haft to efterskoler. Samsø Efterskole blev grundlagt i 1975, og Nord-Samsø Efterskole kom til i 1978. Ved skoleferiens begyndelse i 2016 lukkede Nord-Samsø Efterskole efter i flere år at have haft svært ved at tiltrække elever.

Efter Samsø Friskoles lukning i 2018 er der således ikke mere skoledrift på nordøen.

Ud over en folkeskole, en fri grundskole og en efterskole er der i kommunen Samsø Ungdomsskole, som er en fritidsskole for de 13‑18-årige.

Der har tidligere også været en højskole; Samsø Folkehøjskole blev oprettet i 1984 i den gamle Kolby Skole, der havde været kostskole for grønlandske børn. Fra begyndelsen var højskolen støttet af mange forfattere, der medvirkede ved sommerens litteraturkurser. Senere blev den i en periode mere kendt for sin journalistlinje, men havde samtidig en musik- og en teaterlinje. Fra 2002 fik højskolen bl.a. fokus på livsstil. I juni 2012 måtte den lukke på grund af for få elever.

Sundhed

Tabel 2. Voksenbefolkningens sundhed 2017 i Samsø Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser at have et dårligt fysisk helbred, større end andelen i Region Midtjylland og i landet som helhed. Derimod er andelen med et højt stressniveau lidt mindre (se Tabel 2).

Med 7,3 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger var Samsø Kommune i 2018 på niveau med antallet i Region Midtjylland og hele landet. Kommunen havde i 2017 895 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge, hvilket er betydelig færre end det gennemsnitlige antal i regionen (1.555) og landet (1.614).

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Samsø Kommune var i 2019 knap 10 % større pr. indbygger end på landsplan.

I 2018 var der 52,0 dagplejepladser for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Der er ikke daginstitutioner for denne aldersgruppe i Samsø Kommune.

For aldersgruppen 3‑5 år var der 85,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn. For de 3‑5-årige er antallet lidt mindre end landsgennemsnittet på 89,7 pladser.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 23,1 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er markant flere end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 17,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en noget større andel end på landsplan (11,0 %). Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre var i 2018 på 2,8 % mod 3,6 % i landet som helhed.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Samsø Kommune er lavere end i Region Midtjylland som helhed og dermed også lavere end i landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 6,4 personer pr. 1.000 indbyggere. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 15,3 personer og i Region Midtjylland mod 12,6 personer pr. 1.000 indbyggere. Niveauet er også betydelig lavere, når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri.

Videre læsning

Læs mere om i samfund og erhverv i Samsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg